Nieuwbouw 19 woningen te Vollenhove

Nieuwbouw 19 woningen te Vollenhove

In samenwerking met IJB Funderingen is de complete fundering gerealiseerd voor dit project in Vollenhove. Behalve het aanbrengen van de boorpalen is hier dus ook de gehele engineering, maatvoering en aanbrengen van de prefab fundering gerealiseerd.

Tijdens het aanbrengen van de palen was de buitentemperatuur laag. Ter voorkoming van (vosrt)schade aan de paalkoppen zijn deze na aanbrengen direct afgedenkt met isolatiemateriaal.

In overleg met de opdrachtgever is besloten dat de uitgekomen boorgrond tussen de stramienen wordt hergebruikt Hierdoor was het afvoeren van grond niet nodig.

Er zijn in totaal 161 palen met een diameter van Ø350 voor de 19 woningen geboord. Na het boren is de kwaliteit van de palen bepaald door middel van sonisch doormeten.

≪ Terug naar de vorige pagina