Kwaliteit en Informatie

Kwaliteit is in het bouwproces een zeer belangrijk item. Immers doordat de marges aldoor geringer worden, dienen de faalkosten tot een minimum gereduceerd te worden. Daardoor worden de eisen van onze opdrachtgevers aan de kwaliteit van de geleverde producten en diensten steeds groter.

Altenburg Funderingstechniek is voortdurend bezig met het monitoren en verbeteren van de kwaliteit. Dit uit zich bijvoorbeeld in de verschillende certificaten. Daarnaast vinden interne en externe controles plaats op ons gehele leveringspakket. Behalve kwaliteit is ook service voor ons een belangrijke kernwaarde.