MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor Altenburg Funderingstechniek naast het streven naar winst (profit), ook rekening houden met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en oog hebben voor menselijke aspecten binnen het bedrijf (people).

Altenburg Funderingstechniek streeft ernaar voortdurend een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

People
Ons personeel is de belangrijkste factor in het functioneren van ons bedrijf. Daarom staat veiligheid voorop bij het werken op de bouwplaats. Door aandacht te hebben voor veilige werkomstandigheden en medewerkers voortdurend te trainen, scheppen we voorwaarden die bijdragen aan de veiligheid van onze mensen.

KAM is een vast onderdeel van al onze projecten, overleggen en beslismomenten.

Planet
Opdrachtgevers en medewerkers worden bewust betrokken bij het aspect ‘Een beter milieu begint bij jezelf’.

Bij het productieproces wordt zoveel mogelijk getracht afvalstoffen te beperken. Waar deze toch ontstaan, worden deze gerecycled voor hergebruik. Onze producten zelf dragen bij tot beperking van afval op de bouwplaats. Bij investeringen kijken we nadrukkelijk naar het effect hiervan op het milieu en wordt gekozen voor de minst milieu belastende optie.

Profit
Tot het domein Profit worden bij duurzaam ondernemen niet de pure financiële prestaties van de onderneming (winst, omzet en dergelijke) gerekend. Sponsoring maakt hier ook nadrukkelijk onderdeel van uit. Ons sponsorbeleid is actief en gericht op ondersteuning van een aantal goede doelen en het sponsoren van lokale activiteiten.