Algemene voorwaarden

Op de producten en diensten van Altenburg Funderingstechniek zijn de algemene voorwaarden van de branche van toepassing: Algemene Voorwaarden AVAF 2016.

Daar waar de branchevoorwaarden onvoldoende aansluiten op de producten en diensten van Altenburg Funderingstechniek, wordt teruggevallen op de algemene voorwaarden van de IJB Groep: Algemene Voorwaarden IJB Groep.